Thumbnail Image Text
1 of 6

Il caleidoscopio di Eliasson / Eliasson's kaleidoscope, 2011

Details
Type
Interview
Author
Joseph Grima Pedro Kok
Source
Domus, Issue 950
Language
English / Italian