Thumbnail Image Text
1 of 1

At Studio Olafur Eliasson, 2007